Kontaktinformācija: (371) 66051823, admin@cis-expert.lv

CIS Expert Consulting ‐ Vakances

karjeras iespējas

Šobrīd CIS Expert Consulting ir vakances medicīnas tirdzniecības pārstāvja amatam strādāšanai šādās valstīs:

 • Kazahstānas Republikā
 • Baltkrievijas Republikā
 • Azerbaidžānā
 • Gruzijā
 • Armēnijas Republikā
 • Uzbekistānas Republika

Veiksmīgi kandidāti saņems konkurētspējīgu atalgojumu un pilna apmēra prēmiju.

 • Vai jums ir iepriekšēja pieredze pārdošanā?
 • Vai jums ir pierādāma un veiksmīga pieredze uzskaites plānošanas izstrādē un izpildē?
 • Vai esi kalibra absolvents, spējīgs attīstīt un uzturēt augsta līmeņa ārstniecisko un Nacionālās veselības aizsardzības sistēmas zināšanas?
 • Jūs augstu novērtēs CIS Expert Consulting uzņēmumā. Mēs sniegsim jums nepieciešamo atbalstu, apmācības un iedrošinājumu, lai mūsu klientiem sniegtu pirmšķirīgus rezultātus.  Nav nekas labāks par apziņu, ka sniedzat izcilus pakalpojumus. Pie mums ir plašas un dažādas iespējas pateicoties starptautiskajai sasniedzamībai un lieliskajam atbalstam.  Mūsu darbinieki ir mūsu panākumu atslēga, tādēļ mēs pieņemam darbā cilvēkus, kas ir uzticīgi mūsu vērtībām.  Kvalitāte, partnerība, atjautība, kompetence, uzticība, godīgums un enerģija.

Galvenie pienākumi:

 • Tieksme un motivācija strādāt dinamiskā komandā.
 • Izcilas sazināšanās prasmes.
 • Spēja ietekmēt pozitīvu pārdošanas rezultātu kontaktējoties ar klientu.

Ja esat ieinteresēts lūdzu sazinieties ar mums.

Detalizētu informāciju par vakanci varat uzzināt pilnajā darba aprakstā.

MEDICĪNAS PĀRDOŠANAS PĀRSTĀVIS

Darba apraksts

Medicīnas pārdošanas pārstāvji ir galvenā saikne starp medicīnas un farmācijas uzņēmumiem un veselības aprūpes speciālistiem. Viņi pārdot uzņēmumu produktus, ieskaitot medikamentus, recepšu zāles un medicīnas iekārtas, dažādiem klientiem tostarp vispārējas prakses, primārās veselības aprūpes iestādes, slimnīcu un aptieku darbiniekiem. Viņi stratēģiski strādā, lai vairotu izpratni un pielietojamību uzņēmumu farmācijas produktiem un medikamentiem.


Medicīnas pārdošanas pārstāvji parasti atrodas konkrētā ģeogrāfiskā atrašanās vietā un ir specializējušies konkrēta produktā vai medicīnas jomā.  Viņi var arī rīkot prezentācijas un organizēt grupu pasākumus veselības aprūpes speciālistiem, kā arī strādāt ar kontaktiem pēc principa viens pret viens.

Raksturīgākie darba uzdevumi

Jebkurā vidē pārdošanas procesā iekļauts kontaktēšanās ar potenciālajiem klientiem, nosakot viņu vajadzības, pārliecinot viņus, ka jūsu produkti un pakalpojumi (labāk nekā konkurentu) vislabāk var apmierināt viņu vajadzības. Noslēdzot pārdošanu, nosakot noteikumus un sniedzot pēcpārdošanas pakalpojumus. Medicīnas pārdošanas pārstāvji dara visu iepriekšminēto un vairāk.

Uzdevumi:

 • Norunāt tikšanās ar ārstiem, farmaceitiem un slimnīcu mediķu grupas darbiniekiem, ieskaitot iepriekš norunātas tikšanās un regulāra zvanīšana.
 • Sniegt prezentācijas ārstiem, prakses darbiniekiem un vispārējas prakses ķirurģijas māsiņām, slimnīcu ārstiem un farmaceitiem vairumtirdzniecībā. Prezentācijas var tikt sniegtas medicīnas iestādēs pa dienu vai vakaros vietējā viesnīcā vai konferences centrā.
 • Rīkot konferences ārstiem un citiem medicīnas darbiniekiem.
 • Veidot un uzturēt pozitīvas darba attiecības ar medicīnas personālu un atbalstošo administratīvo personālu.
 • Pārvaldīt izmaksas un budžetu (galdu klāšanu, pieaicināti runātāji, konferences, viesmīlība, u.c.)
 • Uzturēt detalizētu informāciju par visām kontaktpersonām.
 • Sasniegt (un, ja iespējams, pārsniegt) gada pārdošanas mērķus.
 • Plānot darba grafiku un nedēļu un mēnešu grafikus. Darbs var iekļaut strādāšana ar jomas pārdošanas komandu vai apspriest nākotnes mērķus ar pārdošanas vadītāju. Parasti, medicīnas tirdzniecības vadītājam ir reģionālā atbildības joma un plāni kā un kad mērķēt uz veselības aprūpes profesijām.
 • Regulāri apmeklē uzņēmuma sanāksmes, tehniskas informācijas prezentācijas un instruktāžas.
 • Būt informētam par aktuālāko klīnisko un zinātnisko informāciju, ko sniedz uzņēmums un tulkot, prezentēt un apspriest to ar veselības aprūpes speciālistiem prezentāciju laikā.
 • Uzraudzīt konkurentu darbības un produktus.
 • Uzturēt zināšanas par jauniem atklājumiem Nacionālās veselības aizsardzības sistēmā, paredzot to potenciālo negatīvo un pozitīvo ietekmi uz uzņēmumu un attiecīgi pielāgot stratēģiju.
 • Izstrādāt stratēģijas, lai palielinātu iespējas tikties un runāt ar kontaktpersonām medicīnas un veselības aprūpes nozarē.
 • Būt informētam par jaunumiem konkrētā veselības aprūpes jomā.